Astrophotography by Amir H. Abolfath | سایت عکاسی و عکاسی نجومی امیرحسین ابوالفتح

Home / Fake photos, عکس فیک

  This Page is non-commercial and only for educational reasons.

این صفحه غیرتجاری و برای مقاصد آموزشی علمی و هنری است.

 
جهت حفظ، تکریم و حق اطلاع از واقعیت بصری مخاطب، در این صفحه تلاش شده است تعدادی از عکس ها و تصاویری که با دخل و تصرف تکنیک های کامپیوتری و یا سخت افزاری از حالت مستند و واقعی خارج شده اند را بررسی نمایم. دانستن واقعیت توسط مخاطب منجر به جلوگیری از هزینه اضافی سفر جهت بازدید از مناطق و آثار غیرواقعی و خیالی، جلوگیری از بدفهمی های علمی، پیشگیری از خرافات و غیره میشود. ضمن حفظ احترام به عکاسانی که تصاویرشان در این صفحه قرارمی گیرد،  هدفم شناساندن و ایجاد قدرت تشخیص واقعیت، تحلیل واقعیت و تشخیص تصویر مستند توسط عامه مردم است.
 
 
 
 
وضعیت واقیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: عماد نعمت الهی
Photographer: ‌Emad Nematollahi
 
با نگاهی نزدیک و بررسی دقیق عکس در بخش زمینه می توان دید که ظاهرا بخش هایی از عکس که عمدتا ریشه گل ها زعفران است، به عکس اضافه شده. زیرا خاک با وجود عدم تاثیرپذیری از عوامل محیطی در طی چند لحظه عکاسی مانند باد و... در بخش هایی واضح و در بخش هایی غیرواضح است. چنین شرایطی فقط در صورتی رخ می دهد که گل ها استمپ/اضافه/ تغییرداده شده باشند. عامل فکوس استک نیز تا حدی منتفی است چرا که خاک بصورت رندم و تصادفی حالت واضح-غیرواضح دارد. در حالی که در فکوس استمپ محدوده خطی خواهیم داشت که فقط یک مورد در عکس قابل مشاهده است.
 
 
By looking closely and carefully examining the photo in the ground section, it can be seen that apparently parts of the photo, which are mainly the roots of saffron flowers, have been added to the photo. Because the ground not being affected by environmental factors during a few moments of photography such as wind, etc., is sharp in some parts and unsharp in others. Such a situation occurs only if the flowers are stamped / added / changed. The focus stack belending factor is also partially eliminated because the ground is randomly sharp-blurred. While in focus, we will have a linear range that only one item can be seen in the photo.
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: بهراد ویسی
Photographer: ‌Behrad Veisi
 
با نگاهی به عکس و اطلاعات تصویر، عکاس مدعی است عکس با دوربین غیر مودیفای گرفته شده که در این صورت بخش های قرمز مشخص شده در اسلاید دوم قطعا ثبت نمیشد یا خیلی کم نور می بود. اما با نگاهی نزدیک به ستارگان عکس (اسلاید ۳-۴)، می توان فهمید که ستارگان دستکاری شده چرا که پراش نور که توسط تیغه دیافراگم ایجاد شده است در ستاره ها متفاوته و احتمالا با ایزاری دیگر گرفته شده و روی عکس مونتاژ شده است.
 
Looking at the photo and image information, the photographer claims that the photo was taken with a non-modified camera, in which case the red areas marked on the second slide would definitely not be recorded or were too dim. But by looking closely at the stars in the photo (Slide 3-4), it can be seen that the stars have been manipulated and possibly taken with another trick and assembled on the photo.
 
 
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: توضیحات و دسته بندی اشتباه است.
 
Reality and documentary status Photo: Description is wrong.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: سیاوش صفاریان پور
Photographer: Siavash Saffarianpour
 
چندی پیش سیاوش صفاریان پور با ادعایی عجیب، هنر عکاسی نجومی در ایران را به باد نقد گرفته بود و گفته بود:
هنر عکاسی نجومی در ایران لاغر اندام و ضعیف است!
حالا با یک نگاه به پست هایش، به یک تصویر بر می خوریم. طلوع ماه بالای ستون های کاخ اختصاصی کوروش. زیر عکس هم هشتگ عکاسی نجومی زده!
چند نکته دارد: 
۱- ماه جزییاتی ندارد. اوراکسپوز است.
۲- ماه مدتها از طلوعش گذشته اما طلوع عنوان شده، آیا ایشون معنی و مفهوم طلوع را نمی داند!
۳- اینکه ماه جایی از آسمان بتابد و شما یک عکس با نورسنجی چنان اشتباه زیر نور مهتاب بگیری و منتشرش کنید،به معنی گرفتن عکس نجومی نیست. در این صورت تمامی تصاویر زیر نور مهتاب یا آفتاب نیز عکس نجومی قلمداد میشوند!
 
Some times ago, Siavash Saffarianpour, with a strange claim, criticized the art of astronomical photography in Iran and said:
The art of astronomical photography in Iran is slender and weak!
Now, with a look at his posts, you could find some images and one image is . Moonrise above the pillars of Cyrus' private palace. Below the photo is an astrophotography hashtag!
It has a few points:
1- The moon has no details and overexposed.
2- The moon has passed since its rising, but the rise is mentioned, does he know the meaning of moonrise?
3- Images under moonshine or sunlight are not Astrophotos but photographer used Hashtagh Astrophotography (In persian).
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: نیما عمران
Photographer: Nima Omran
 
مکان عکاسی هرمزگان اعلام شده است و با توجه به ستارگان صورت فلکی جبار می توان گفت که عکس مونتاژ است. زیرا ارتفاع این ستارگان در عرض جغرافیایی هرمزگان در چنین زاویه ای بسیار بالاتر می باشد. احتمالا زمینه در روشنی شفق یا فلق گرفته شده است و سپس بالای آن بصورت رندوم یک عکس از آسمان شب اضافه شده است.
 
The location of image is Hormozganin south of Iran, photographer has been announced, and according to the stars of the constellation Orion, it can be said that it is a montage photo. Because the Alt of these stars in the latitude of Hormozgan is much higher at such an angle. The background is probably taken in the light of the twilight and then a photo of the night sky is randomly added above it.
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: مستند هست اما توضیحات اشتباه است.
 
Reality and documentary status Photo: Documentary but the description is wrong.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: علیرضا وفا
Photographer: Alireza Vafa
 
عکاس در توضیحات، همانگونه که مشاهده می کنید، علت دفورمگی ماه را لایه های چگال جو ذکر کرده است اما با توجه به لبه ماه علت دفورمگی، کشیدگی در حین عکاسی به دلیل لرزش دست و خط افتادگی و جابجایی تصویر ماه در عکس است. دفورمگی به شکل دیگری در عکس ها مشاهده میشود. برای مشاهده نمونه هایی از دفورمگی جو نمونه های زیر را ببینید. در ضمن بدلیل نداشتن اطلاعات نوردهی، علت خط افتادگی ممکنه بدلیل نوردهی بیش از حد هم باشد.
 
In the description, the photographer, as you can see, mentions the cause of the moon's deformation as dense layers of the atmosphere, but according to the edge of the moon, the cause of the deformation is elongation during photography due to hand-shake. Another reason could be long-exposure trace effect on astronomical objects.  Click on links below for some defamation and distortion examples.
 
https://amir.torgheh.ir/picture.php?/1395/category/17
https://amir.torgheh.ir/picture.php?/1396/category/17
https://amir.torgheh.ir/picture.php?/1246/category/17
https://amir.torgheh.ir/picture.php?/1412/category/17
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: بابک مهدوی
Photographer: Babak Mahdavi
 
با توجه به موقعیت مکانی سیاره مشتری (پرنورترین جرم سمت راست عکس) در بین ستارها قطعا این عکس در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ (با اختلاف یکی دو روز) گرفته شده است و از آنجا که فصل گل شقایق ها در منطقه عکاسی، ناندل، اواخر خرداد تا اوایل تیر است، بنابراین یا این عکس بدون آسمان شب گرفته شده و سپس راه شیری بالای دماوند اضافه شده و یا قسمت بالای عکس صحیحه و سپس گل ها به آن اضافه شده است.
 
This photo was taken by Mr. Babak Mahdavi. Considering the location of Jupiter (the brightest object on the right side of the photo) among the stars, this photo was definitely taken on September 22, 2009 (one or two days apart), and since the Poppy flower season in the Nandel (location of photography) is late June  until early July, so either this photo was taken without the night sky and then the Milky Way above Damavand was added or the upper part of photo is correct and then the flowers were added to it.
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: علیرضا وفا
Photographer: Alireza Vafa
 
عکاس عکس مدعی است که این عکس را در تاریخ ۱۲ جون ۲۰۲۱ از افق تهران گرفته است اما همانگونه که مشاهده می کنید طبق نقشه های آسمان در آن تاریخ ماه چند درجه بالاتر از زهره قرار دارد. عکاس مدعی است که با تکنیک قطع و وصل شاتر اینگونه ثبت کرده است. این تغییر در عکس با هر روشی که انجام شده باشد، یک عامل را منجر میشود:  عکاس باید از جای دیگری از کره زمین و در ساعتی متفاوت عکس را گرفته باشد مثلا در همان تاریخ در آلاسکا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی امکان دید این صحنه به این شکل امکان پذیر است. بنابراین این عکس ثبت یک واقعه از تهران نیست. هرگز ماه و زهره در آن تاریخ در تهران اینگونه دیده نشده اند.  
 
The photographer claims that he took this photo from the horizon of Tehran on June 12, 2021, but as you can see, according to the sky maps, the moon is a few degrees above Venus on that date. The photographer claims to have recorded this with the shutter-off technique. This change in the photo, no matter how it is done, leads to one factor: the photographer must have taken the photo from somewhere else on Earth at a different time, for example, on the same date in Alaska at 10 pm local time. This is possible. Therefore, this photo is not a recording of an incident from Tehran. The moon and Venus have never been seen like this in Tehran on that date.
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
 
عکاس: نیما عمران
Photographer: Nima Omran
 
همچین مکانی در جزیره هرمز به شکل قلب وجود ندارد و اینگونه تصاویر ممکنه باعث ایجاد هزینه اضافی و اتلاف وقت برای بازدید کننده شود. به لحاظ اخلاقی نباید مکان های خیالی با تصاویر خیالی را به مکان واقعی نسبت داد. مانند این تصور که عکاس مدعی است این مکانی در جزیره هرمز است. 
 
There is no such place in the heart of Hormoz Island and such images may cause additional costs and waste of time for the visitor. Ethically, imaginary places with imaginary images should not be attributed to the real place. Like the idea that the photographer claims this is a place on the island of Hormuz.
 
 
 
 
وضعیت واقعیت و مستند عکس: این عکس غیرواقعی و دستکاری شده است و منطبق بر واقعیت نیست.
 
Reality and documentary status of the photo: This photo is unreal, manipulated and does not correspond to reality.
 
منبع عکس: اینستاگرام  
Photo source: Instagram
 
https://www.instagram.com/babak_mahdavi_/
 
عکاس: بابک مهدوی
Photographer: Babak Mahdavi
 
این عکس از راه شیری در بالای دماوند توسط آقای بابک مهدوی گرفته شده است. نکته اشکال زا در این عکس ارتفاع دماوند و کشیده (دراز) شدن 
آن توسط نرم افزار به جهت (نمیدونم واقعا به چه جهتی) شاید اغراق در عارضه ای طبیعی است. در واقع چنین تغییری در تصویر با توجه به آسمان پشت قله یک واقعیت را تغییر می دهد: یا دماوند در منطقه ای مانند سیبری است نه ایران یا ارتفاع آن از اورست نیز بیشتر است، چرا که نوک قله در ارتفاع بسیار بالاتری دیده میشود که هر دوفرض باطله. بنابراین در نتیجه: این عکس واقعی نیست.
 
This photo was taken by Mr. Babak Mahdavi from the Milky Way above Damavand. The problematic point in this photo is the height of Damavand and stretching
It is by software in the direction (I do not really know in what direction) perhaps an exaggeration of a natural complication. In fact, such a change in the image according to the sky behind the peak changes a fact: either Damavand is in a region like Siberia, not Iran, or its height is higher than Everest, because the peak is seen at a much higher altitude that each Two false assumptions. So in conclusion: this photo is not real.